LOTO188 ứng dụng IOS

Click để tải về
* Hướng dẫn cài đặt IOS *
Bước 1: Chọn cài đặt từ ứng dụng Facebook trên điện thoại
Bước 2: Chọn chức năng quét mã vạch QR Code
Bước 3: Cho phép ứng dụng sử dụng Camera rồi thực hiện quét mã QR LOTO188
Bước 4: Mở liên kết bằng ứng dụng khác
Bước 5: Click để tải ứng dụng IOS
Bước 6: Màn hình yêu cầu xác thực ứng dụng
Bước 7: Vào 'Cài đặt chung' từ 'Cài đặt'
Bước 8: Màn hình quản lý thiết bị
Bước 9: Màn hình xác nhận ứng dụng tin cậy
Bước 10: Xác nhận tin cậy ứng dụng LOTO188
Bước 11: Màn hình sau khi xác nhận thành công